PRZYJAZD:

  • rozpoczęcie kursu: piątek godz. 1700
  • zakończenie kursu: niedziela ok. godz. 1430
  • koszt 450 zł od pary (w tym 150 zł zaliczki)
  • organizatorzy kursu zapewniają: nocleg w 1, 2 lub 3 osobowych pokojach z pełnym wyżywieniem

WARUNKI ZGŁOSZENIA

  • należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy
  • po pewnym czasie Prowadzący potwierdzą drogą e-mailową przyjęcie Zgłoszenia
  • dopiero po otrzymaniu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Prowadzących należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę z dopiskiem : "Imię i Nazwisko obojga małżonków – Rekolekcje dla małżonków – termin (wpisać: dd-mm-rrrr)” w wysokości 150 zł na konto Dom Rekolekcyjny w Bąblinie: 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632
  • należy zaznaczyć na formularzu Zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie w celu procedowania niniejszego zgłoszenia (Uwaga: Nie gromadzimy danych w celach komercyjnych oraz nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim).
  • przyjęcie pary na Rekolekcje dla małżonków następuje dopiero po spełnieniu powyższych warunków, co zostanie potwierdzone drogą emailową
WYBÓR TERMINU

DANE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH