POGŁĘBIONA TERAPIA MAŁŻEŃSTW

Dla zainteresowanych małżeństw polecam terapią pogłębioną. Jest to cykl sześciu spotkań po cztery godziny.

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie pięć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu). Po każdym spotkaniu odprawiana jest Msza Św. i udzielane indywidualne błogosławieństwo. Istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (proszę o wcześniejszą informację).

Tematy:

TEMAT I:

Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku małżeńskim.

Zagadnienia:

 • Jak możemy wspierać się nawzajem w małżeństwie?
 • Co rodzi w nas zniechęcenie?
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.

TEMAT II:

Zrozumieć siebie w małżeństwie.

Zagadnienia:

 • Zasady komunikacji, rozmawianie o najtrudniejszych problemach.
 • Moja postawa w małżeństwie i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 • Jaką atmosferę wprowadzam do małżeństwa?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.

TEMAT III:

Uczciwość i otwartość.

Zagadnienia:

 • Skrypty ukształtowane w dzieciństwie, prowadzące do gier i manipulacji.
 • Gry małżeńskie.
 • Manipulacja w małżeństwie.

TEMAT IV:

Skuteczne porozumiewanie się.

Zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na proces porozumiewania się.
 • Asertywność w małżeństwie.
 • Sposoby porozumiewania się.

TEMAT V:

Rozwiązywanie konfliktów.

Zagadnienia:

 • Seksualność.
 • Źródła konfliktów.
 • Rozwiązywanie konfliktów.

TEMAT VI:

Wybory i sposoby na utrzymanie dobrego związku.

Zagadnienia:

 • Obszary wyborów i proces dokonywania wyborów.
 • Równość w małżeństwie.
 • Kontrakt małżeński.

Cena 110 zł za spotkanie od pary.

Terminy ustalane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby par.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel. +48 603 758 990, ulanowak@vp.pl.