WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW W KRYZYSIE

Jeżeli małżeństwo nie spełnia naszych oczekiwań, popadamy w zniechęcenie. Pragniemy bliskości, przyjaźni a doświadczamy dystansu. Często się zdarza, że dzielimy codzienne troski, ale tak naprawdę pozostajemy sobie obcy. Rozmawiamy o zdarzeniach, ale nie dzielimy się uczuciami, którymi siebie darzymy. Wewnątrz czujemy miłość, ale nie wiemy jak ja okazywać. Ranimy siebie nawzajem, chociaż wcale tego nie chcemy. Chcielibyśmy się wspierać, lecz nie znamy sposobów. Chcemy ze sobą rozmawiać, ale boimy się odsłony, zranień, braku zrozumienia.

Zadbaj o swoje małżeństwo

Weź udział w warsztatach dla małżeństw. Warsztaty przeznaczone są dla małżeństw dotkniętych kryzysem, pragnących odnowić lub pogłębić więź małżeńską. Pomagają zrozumieć tajemnicę sakramentu i zakochać się na nowo. Uczą czerpać z Pana, który jest jedynym źródłem miłości. Uwrażliwiają na zagrożenia dla miłości, wierności i uczciwości jakie niosą dzisiejsze czasy. Kierują uwagę na odpowiedzialność, konsekwencję i pogłębiają świadomość. Uczą wzajemnego wsparcia, skutecznego porozumiewania się, świadomego wyboru słów, przekonań i uczuć w relacji. Uwrażliwiają na cele, przekonania, postawy, priorytety, które dotychczas nieświadomie niszczyły małżeństwo. Pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób niezagrażający jego trwałości. Odkrywają radość bycia razem, wspólnej zabawy i rozwijania wewnętrznej harmonii u boku ukochanej osoby.

Warsztaty dla małżeństw odbywają się w formie terapii grupowej. Spotkania trwają dwa dni. Rozpoczynają się w sobotę o godz. 900 i kończą w niedzielę ok. godz. 1500 (jest możliwość przyjazdu w piątek wieczorem). W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie sześć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym). W trakcie warsztatów jest możliwość uczestnictwa we Mszy Św., skorzystania z Sakramentu Pokuty i rozmowy z kapłanem.

TERMINY I TEMATYKA WARSZTATÓW 2020

Termin: 20–21 czerwca 2020

Zagadnienia:

 • Co to jest małżeństwo?
 • Decyzja o małżeństwie.
 • Odpowiedzialność za małżeństwo.
 • Wzajemne wspieranie się w związku.
 • Źródła złości w małżeństwie i sposoby radzenia sobie z nią.
 • Zniechęcenie w małżeństwie.
 • Zrozumieć siebie w małżeństwie.
 • Szkodliwe style bycia wnoszone do małżeństwa, zaczerpnięte z domu.
 • Szkodliwe wzorce relacji.
 • Uczciwość i wierność w małżeństwie.
 • różnych rodzajach zdrad.
 • Szkodliwe transakcje w małżeństwie.
 • Gry małżeńskie.
 • Rodzaje manipulacji w małżeństwie.

Termin: 8–9 sierpnia 2020

Zagadnienia:

 • O różnicach między mężczyzna a kobietą.
 • Świadoma kobiecość i męskość.
 • Kobiecość i męskość w relacji z Bogiem.
 • Co dzieje się z kobiecością i męskością, kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu?
 • Kobieta i mężczyzna w relacji z rodzicami.
 • Różnice między matkami i ojcami w podejściu do dzieci.
 • Negatywne czynniki w środowisku, rodzinie pochodzenia i rodzinie aktualnej, które mają wpływ na kobiecość i męskość.
 • Czynniki powszechne w rodzinach pochodzenia, które negatywnie wpływają na realizacje ról żony i męża.
 • Poranienia w obszarze kobiecości i męskości jako czynniki sprzyjające kształtowaniu się fałszywego „ja”.
 • Realizacja powołania w obszarze naszej płciowości.
 • Jak radzić sobie z fałszywym „ja” w relacji z Bogiem?

Termin: 15–16.08 sierpnia 2020

Zagadnienia:

 • Konsekwencje niezaspakajania potrzeb w małżeństwie.
 • Zasady chrześcijańskiej asertywności w małżeństwie.
 • Fałszywe przekonania i cele a zachowania w małżeństwie.
 • Odmawianie, upominanie, wyrażanie i przyjmowanie krytyki w małżeństwie.
 • Konflikt a kłótnia w małżeństwie.
 • Samotność w małżeństwie.
 • Zmęczenie w małżeństwie.
 • Chrześcijańskie rozwiązywanie konfliktów.
 • Seksualność
 • Skąd bierze się poczucie, że nic nie możemy zrobić?
 • Obszary wyborów.
 • Proces dokonywania wyborów w małżeństwie.

 

POGŁĘBIONA TERAPIA MAŁŻEŃSTW

Dla zainteresowanych małżeństw polecam terapią pogłębioną. Jest to cykl sześciu spotkań po cztery godziny.

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie pięć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu). Po każdym spotkaniu odprawiana jest Msza Św. i udzielane indywidualne błogosławieństwo. Istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (proszę o wcześniejszą informację).

Tematy:

TEMAT I:

Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku małżeńskim.

Zagadnienia:

 • Jak możemy wspierać się nawzajem w małżeństwie?
 • Co rodzi w nas zniechęcenie?
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.

TEMAT II:

Zrozumieć siebie w małżeństwie.

Zagadnienia:

 • Zasady komunikacji, rozmawianie o najtrudniejszych problemach.
 • Moja postawa w małżeństwie i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 • Jaką atmosferę wprowadzam do małżeństwa?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.

TEMAT III:

Uczciwość i otwartość.

Zagadnienia:

 • Skrypty ukształtowane w dzieciństwie, prowadzące do gier i manipulacji.
 • Gry małżeńskie.
 • Manipulacja w małżeństwie.

TEMAT IV:

Skuteczne porozumiewanie się.

Zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na proces porozumiewania się.
 • Asertywność w małżeństwie.
 • Sposoby porozumiewania się.

TEMAT V:

Rozwiązywanie konfliktów.

Zagadnienia:

 • Seksualność.
 • Źródła konfliktów.
 • Rozwiązywanie konfliktów.

TEMAT VI:

Wybory i sposoby na utrzymanie dobrego związku.

Zagadnienia:

 • Obszary wyborów i proces dokonywania wyborów.
 • Równość w małżeństwie.
 • Kontrakt małżeński.

Cena 110 zł za spotkanie od pary.

Terminy ustalane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby par.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel. +48 603 758 990, ulanowak@vp.pl

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW