Jeżeli małżeństwo nie spełnia naszych oczekiwań, popadamy w zniechęcenie. Pragniemy bliskości, przyjaźni a doświadczamy dystansu. Często się zdarza, że dzielimy codzienne troski, ale tak naprawdę pozostajemy sobie obcy. Rozmawiamy o zdarzeniach, ale nie dzielimy się uczuciami, którymi siebie darzymy. Wewnątrz czujemy miłość, ale nie wiemy jak ja okazywać. Ranimy siebie nawzajem, chociaż wcale tego nie chcemy. Chcielibyśmy się wspierać, lecz nie znamy sposobów. Chcemy ze sobą rozmawiać, ale boimy się odsłony, zranień, braku zrozumienia.

Zadbaj o swoje małżeństwo

Weź udział w warsztatach dla małżeństw. Warsztaty przeznaczone są dla małżeństw dotkniętych kryzysem, pragnących odnowić lub pogłębić więź małżeńską. Pomagają zrozumieć tajemnicę sakramentu i zakochać się na nowo. Uczą czerpać z Pana, który jest jedynym źródłem miłości. Uwrażliwiają na zagrożenia dla miłości, wierności i uczciwości jakie niosą dzisiejsze czasy. Kierują uwagę na odpowiedzialność, konsekwencję i pogłębiają świadomość. Uczą wzajemnego wsparcia, skutecznego porozumiewania się, świadomego wyboru słów, przekonań i uczuć w relacji. Uwrażliwiają na cele, przekonania, postawy, priorytety, które dotychczas nieświadomie niszczyły małżeństwo. Pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób niezagrażający jego trwałości. Odkrywają radość bycia razem, wspólnej zabawy i rozwijania wewnętrznej harmonii u boku ukochanej osoby.

Warsztaty dla małżeństw odbywają się w formie terapii grupowej. Spotkania trwają dwa dni. Rozpoczynają się w sobotę o godz. 900 i kończą w niedzielę ok. godz. 1500 (jest możliwość przyjazdu w piątek wieczorem). W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie sześć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym). W trakcie warsztatów jest możliwość uczestnictwa we Mszy Św., skorzystania z Sakramentu Pokuty i rozmowy z kapłanem. 


TEMAT I: Jak kształtować swój autorytet, aby być wzorem dla innych

Termin: 19-20 maja 2018

Zagadnienia:

 • Co znaczy być autorytetem?
 • Konsekwencje kochania dla siebie, innych i Boga w byciu autorytetem dla współmałżonka i dzieci.
 • Rola błogosławieństwa w kształtowaniu własnego autorytetu.
 • Ważne elementy chrześcijańskiego wychowania.
 • Co sprzyja temu, by inni chcieli nas słuchać?
 • Realizacja powołania a poczucie bycia autorytetem dla siebie i innych.

TEMAT II: Kobieta, mężczyzna w relacjach

Termin: 25-26 sierpnia 2018

Zagadnienia:

 • Czym charakteryzuje się prawdziwa kobiecość i męskość i jak realizuje się w relacjach?
 • Współczesne problemy negatywnie wpływające na proces kształtowania się kobiecości i męskości.
 • Obciążenia pokoleniowe i błędy wychowawcze rodziców negatywnie wpływające na jej rozwój.
 • Jaką przyjąć strategię życiową, aby powrócić do normalności?
 • Kobieta, mężczyzna w relacji z Bogiem.

TEMAT III: Jak wyjść z zniewolenia duchowego, czyli warsztaty o miłości

Termin: 30 listopada - 1 grudnia 2018

Zagadnienia:

 • Czym jest prawdziwa miłość i jaką odgrywa rolę w procesie wychodzenia z zniewolenia duchowego?
 • Zniewolenie duchowe w małżeństwie: przyczyny, przejawy, proces uwalniania.
 • Jak wyjść z zniewolenia duchowego bez pomocy egzorcysty, czyli o świadomym przeżywaniu sakramentu pokuty?


Dla zainteresowanych małżeństw polecam terapią pogłębioną. Jest to cykl sześciu spotkań po cztery godziny.

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie pięć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu). Po każdym spotkaniu odprawiana jest Msza Św. i udzielane indywidualne błogosławieństwo. Istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (proszę o wcześniejszą informację).

Tematy:

TEMAT I:

Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku małżeńskim.

Zagadnienia:

 • Jak możemy wspierać się nawzajem w małżeństwie?
 • Co rodzi w nas zniechęcenie?
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.

TEMAT II:

Zrozumieć siebie w małżeństwie.

Zagadnienia:

 • Zasady komunikacji, rozmawianie o najtrudniejszych problemach.
 • Moja postawa w małżeństwie i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 • Jaką atmosferę wprowadzam do małżeństwa?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.

TEMAT III:

Uczciwość i otwartość.

Zagadnienia:

 • Skrypty ukształtowane w dzieciństwie, prowadzące do gier i manipulacji.
 • Gry małżeńskie.
 • Manipulacja w małżeństwie.

TEMAT IV:

Skuteczne porozumiewanie się.

Zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na proces porozumiewania się.
 • Asertywność w małżeństwie.
 • Sposoby porozumiewania się.

TEMAT V:

Rozwiązywanie konfliktów.

Zagadnienia:

 • Seksualność.
 • Źródła konfliktów.
 • Rozwiązywanie konfliktów.

TEMAT VI:

Wybory i sposoby na utrzymanie dobrego związku.

Zagadnienia:

 • Obszary wyborów i proces dokonywania wyborów.
 • Równość w małżeństwie.
 • Kontrakt małżeński.

Cena 100 zł za spotkanie od pary.

Terminy ustalane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby par.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel. +48 603 758 990, ulanowak@vp.pl.