WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW W KRYZYSIE

Jeżeli małżeństwo nie spełnia naszych oczekiwań, popadamy w zniechęcenie. Pragniemy bliskości, przyjaźni a doświadczamy dystansu. Często się zdarza, że dzielimy codzienne troski, ale tak naprawdę pozostajemy sobie obcy. Rozmawiamy o zdarzeniach, ale nie dzielimy się uczuciami, którymi siebie darzymy. Wewnątrz czujemy miłość, ale nie wiemy jak ja okazywać. Ranimy siebie nawzajem, chociaż wcale tego nie chcemy. Chcielibyśmy się wspierać, lecz nie znamy sposobów. Chcemy ze sobą rozmawiać, ale boimy się odsłony, zranień, braku zrozumienia.

Zadbaj o swoje małżeństwo

Weź udział w warsztatach dla małżeństw. Warsztaty przeznaczone są dla małżeństw dotkniętych kryzysem, pragnących odnowić lub pogłębić więź małżeńską. Pomagają zrozumieć tajemnicę sakramentu i zakochać się na nowo. Uczą czerpać z Pana, który jest jedynym źródłem miłości. Uwrażliwiają na zagrożenia dla miłości, wierności i uczciwości jakie niosą dzisiejsze czasy. Kierują uwagę na odpowiedzialność, konsekwencję i pogłębiają świadomość. Uczą wzajemnego wsparcia, skutecznego porozumiewania się, świadomego wyboru słów, przekonań i uczuć w relacji. Uwrażliwiają na cele, przekonania, postawy, priorytety, które dotychczas nieświadomie niszczyły małżeństwo. Pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób niezagrażający jego trwałości. Odkrywają radość bycia razem, wspólnej zabawy i rozwijania wewnętrznej harmonii u boku ukochanej osoby.

Warsztaty dla małżeństw odbywają się w formie terapii grupowej. Spotkania trwają dwa dni. Rozpoczynają się w sobotę o godz. 900 i kończą w niedzielę ok. godz. 1500 (jest możliwość przyjazdu w piątek wieczorem). W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie sześć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym). W trakcie warsztatów jest możliwość uczestnictwa we Mszy Św., skorzystania z Sakramentu Pokuty i rozmowy z kapłanem.

TERMINY I TEMATYKA WARSZTATÓW 2021

Termin: 12–13 czerwca 2021

Zagadnienia:

 • Co to jest małżeństwo?
 • Decyzja o małżeństwie.
 • Odpowiedzialność za małżeństwo.
 • Wzajemne wspieranie się w związku.
 • Źródła złości w małżeństwie i sposoby radzenia sobie z nią.
 • Bezsilność a odpowiedzialność.
 • Zniechęcenie w małżeństwie.
 • Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.
 • Moja postawa w małżeństwie i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 • Jaką atmosferę wprowadzam do małżeństwa?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.
 • Zrozumieć siebie w małżeństwie.
 • Szkodliwe style bycia wnoszone do małżeństwa, zaczerpnięte z domu.
 • Szkodliwe wzorce relacji.
 • Szkodliwe transakcje w małżeństwie.
 • Gry małżeńskie.
 • Rodzaje manipulacji w małżeństwie.


Termin: 28–29.08 sierpnia 2021

Zagadnienia:

 • Konsekwencje niezaspakajania potrzeb w małżeństwie.
 • Zasady chrześcijańskiej asertywności w małżeństwie.
 • Fałszywe przekonania i cele a zachowania w małżeństwie.
 • Odmawianie, upominanie, wyrażanie i przyjmowanie krytyki w małżeństwie.
 • Konflikt a kłótnia w małżeństwie.
 • Samotność w małżeństwie.
 • Zmęczenie w małżeństwie.
 • Chrześcijańskie rozwiązywanie konfliktów.
 • Seksualność
 • Uczciwość i wierność w małżeństwie.
 • Różne rodzaje zdrad.
 • Poczucie winy i poczucie krzywdy
 • Przebaczenie sobie
 • Przebaczenie drugiej osobie
 • Skąd bierze się poczucie, że nic nie możemy zrobić?
 • Obszary wyborów.
 • Proces dokonywania wyborów w małżeństwie.
 • Pojednanie

Cena 200 zł od osoby za spotkanie.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel. +48 603 758 990, ulanowak@vp.pl

 

POGŁĘBIONA TERAPIA MAŁŻEŃSTW

Dla zainteresowanych małżeństw polecam terapią pogłębioną. Jest to cykl czterech spotkań po pięć godzin. Spotkania odbywają się w soboty od 14.00 do 19.00.

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie sześć małżeństw (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu). Po każdym spotkaniu ok. godz. 19.00 odprawiana jest Msza Św.

Spotkanie I

Zagadnienia:

 • Co to jest małżeństwo?
 • Decyzja o małżeństwie.
 • Odpowiedzialność za małżeństwo.
 • Wzajemne wspieranie się w związku.
 • Źródła złości w małżeństwie i sposoby radzenia sobie z nią.
 • Bezsilność a odpowiedzialność.
 • Zniechęcenie w małżeństwie.
 • Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.

Spotkanie II

Zagadnienia:

 • Moja postawa w małżeństwie i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 • Jaką atmosferę wprowadzam do małżeństwa?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.
 • Zrozumieć siebie w małżeństwie.
 • Szkodliwe style bycia wnoszone do małżeństwa, zaczerpnięte z domu.
 • Szkodliwe wzorce relacji.
 • Szkodliwe transakcje w małżeństwie.
 • Gry małżeńskie.
 • Rodzaje manipulacji w małżeństwie.

Spotkanie III

Zagadnienia:

 • Konsekwencje niezaspakajania potrzeb w małżeństwie.
 • Zasady chrześcijańskiej asertywności w małżeństwie.
 • Fałszywe przekonania i cele a zachowania w małżeństwie.
 • Odmawianie, upominanie, wyrażanie i przyjmowanie krytyki w małżeństwie.
 • Konflikt a kłótnia w małżeństwie.
 • Samotność w małżeństwie.
 • Zmęczenie w małżeństwie.
 • Chrześcijańskie rozwiązywanie konfliktów.
 • Seksualność

Spotkanie IV

Zagadnienia:

 • Uczciwość i wierność w małżeństwie.
 • Różne rodzaje zdrad.
 • Poczucie winy i poczucie krzywdy
 • Przebaczenie sobie
 • Przebaczenie drugiej osobie
 • Skąd bierze się poczucie, że nic nie możemy zrobić?
 • Obszary wyborów.
 • Proces dokonywania wyborów w małżeństwie.
 • Pojednanie.

Cena 100 zł od osoby za spotkanie.

Terminy ustalane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby par.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel. +48 603 758 990, ulanowak@vp.pl

POGŁĘBIONA TERAPIA DLA OSÓB WE WTÓRNYCH ZWIĄZKACH

Dla zainteresowanych osób będących we wtórnych związkach polecam terapią pogłębioną. Jest to cykl czterech spotkań po pięć godzin.

W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie sześć par (wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu). Po każdym spotkaniu odprawiana jest Msza Św.

Spotkanie I

Zagadnienia:

 • Na czym polega związek oparty na miłości?
 • Decyzja o związku.
 • Odpowiedzialność za relacje.
 • Wzajemne wspieranie się w związku.
 • Źródła złości w bliskich relacjach i sposoby radzenia sobie z nią.
 • Bezsilność a odpowiedzialność.
 • Zniechęcenie w związku.
 • Akceptacja siebie i wzajemne wspieranie się w związku
 • Komunikacja, kiedy mówić o uczuciach? Ćwiczenia praktyczne.

Spotkanie II

Zagadnienia:

 • Moja postawa w bliskiej relacji i jej związek z dziecięcymi poranieniami.
 • Jaką atmosferę wprowadzam do związku?
 • Priorytety wynikające z stylu życia.
 • Zrozumieć siebie w partnerstwie.
 • Szkodliwe style bycia wnoszone do związku, zaczerpnięte z domu.
 • Szkodliwe wzorce relacji.
 • Szkodliwe transakcje w związku.
 • Gry partnerskie.
 • Rodzaje manipulacji w zwiazku.

Spotkanie III

Zagadnienia:

 • Konsekwencje niezaspakajania potrzeb w bliskich relacjach.
 • Zasady chrześcijańskiej asertywności w partnerstwie.
 • Fałszywe przekonania i cele a zachowania w związku.
 • Odmawianie, upominanie, wyrażanie i przyjmowanie krytyki w partnerstwie.
 • Konflikt a kłótnia w związku.
 • Samotność w związku.
 • Zmęczenie w związku.
 • Chrześcijańskie rozwiązywanie konfliktów.
 • Seksualność

Spotkanie IV

Zagadnienia:

 • Uczciwość i wierność w partnerstwie.
 • Różne rodzaje zdrad.
 • Poczucie winy i poczucie krzywdy
 • Przebaczenie sobie
 • Przebaczenie drugiej osobie
 • Skąd bierze się poczucie, że nic nie możemy zrobić?
 • Obszary wyborów.
 • Proces dokonywania wyborów w bliskich relacjach.
 • Pojednanie.

Cena 100 zł od osoby za spotkanie.

Terminy ustalane po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby par.

Zapisy i dodatkowe informacje: Urszula Nowak tel. +48 603 758 990, ulanowak@vp.pl.