KURS DLA NARZECZONYCH KANA GALILEJSKA

Weekendowa katecheza przedmałżeńska „Kana Galilejska” jest kursem Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Barnaby z Poznania. Kurs skierowany jest do narzeczonych chcących świadomie zawrzeć związek małżeński w Kościele Katolickim. Od 2012 odbywa się kilka razy w roku w Domu Misjonarzy św. Rodziny w Bąblinie, przy współpracy z kapłanami z tego Zgromadzenia.

Na tym kursie narzeczeni dowiadują się:

  • czym jest prawdziwa miłość,
  • na czym polega wierność (nie tylko na braku fizycznej zdrady!),
  • dlaczego żony są gadatliwe, a mężowie małomówni,
  • jak różnice seksualne między kobietą a mężczyzną mogą wpłynąć na związek,
  • dlaczego warto walczyć o własną autonomię,
  • jak sobie radzić z problemami w małżeństwie,
  • jak najlepiej inwestować w dzieci,
  • czym jest ekologia współżycia małżeńskiego,

a przede wszystkim – dlaczego warto zaprosić na wesele Jezusa.

Weekendowy kurs przedmałżeński „Kana Galilejska” prowadzony jest w formie wykładów oraz warsztatów, w które angażują się sami narzeczeni. Prowadzony jest przez małżeństwa z różnym stażem, które dzielą się swoim doświadczeniem życia razem ze sobą i z Bogiem. Małżeństwom na kursie towarzyszy kapłan.

Weekendowy kurs przedmałżeński „Kana Galilejska” kończy się uzyskaniem zaświadczenia potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele Katolickim; zaświadczenie jest bezterminowe i ważne w całej Polsce.