Dom rekolekcyjny w Bąblinie
zaprasza na rekolekcje i kursy | 2022

KALENDARZ I ZAPISY

14–16 stycznia 2022

Kurs dla narzeczonych

Metodą dialogową

Otwarte zapisy

14–16 stycznia 2022

18-20 lutego 2022

Formacja narzeczonych

Kana Galilejska

Otwarte zapisy

25 lutego – 6 marca 2022

Rekolekcje z postem Daniela

25 lutego – 6 marca 2022

11–20 marca 2022

Rekolekcje z postem Daniela

25 marca – 3 kwietnia 2022

Rekolekcje z postem Daniela

25 marca – 3 kwietnia 2022

8-10 kwietnia 2022

Formacja narzeczonych

Kana Galilejska

Otwarte zapisy

29 kwietnia – 8 maja 2022

Rekolekcje z postem Daniela

29 kwietnia – 8 maja 2022

13–15 maja 2022

Kurs dla narzeczonych

Metodą dialogową

Otwarte zapisy

27-29 maja 2022

Formacja narzeczonych

Kana Galilejska

Otwarte zapisy

27-29 maja 2022

10–12 czerwca 2022

Rekolekcje dla małżeństw

Metodą dialogową

Otwarte zapisy

24 czerwca 2022 – 3 lipca 2022

Rekolekcje z postem Daniela

24 czerwca 2022 – 3 lipca 2022

8–17 lipca 2022

Rekolekcje z postem Daniela

22–31 lipca 2022

Rekolekcje z postem Daniela

22–31 lipca 2022

12–21 sierpnia 2022

Rekolekcje z postem Daniela

2–11 września 2022

Rekolekcje z postem Daniela

2–11 września 2022

19–25 września 2022

Rekolekcje z postem św. Hildegardy

30 września – 9 października 2022

Rekolekcje z postem Daniela

30 września – 9 października 2022

14–16 października 2022

Kurs dla narzeczonych

Metodą dialogową

Otwarte zapisy

4–13 listopada 2022

Rekolekcje z postem Daniela

4–13 listopada 2022

18–27 listopada 2022

Rekolekcje z postem Daniela