Dom rekolekcyjny w Bąblinie
zaprasza na rekolekcje i kursy

KALENDARZ I ZAPISY

22-24 stycznia 2021

Kurs dla narzeczonych

Metodą dialogową

Zakończono zapisy

22-24 stycznia 2021

26 lutego - 7 marca 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

12–21 marca 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

12–21 marca 2021

30 kwietnia - 9 maja 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

14-16 maja 2021

Kurs dla narzeczonych

Zakończono zapisy

14-16 maja 2021

12-13 czerwca 2021

Warsztaty dla małżeństw

Zakończono zapisy

18-20 czerwca 2021

Rekolekcje dla małżeństw

Metodą dialogową

Zakończono zapisy

18-20 czerwca 2021

25 czerwca - 4 lipca 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

9-18 lipca 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

9-18 lipca 2021

23 lipca - 1 sierpnia 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

6 - 15 sierpnia 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

6 - 15 sierpnia 2021

28-29 sierpnia 2021

Warsztaty dla małżeństw

3-12 września 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Zakończono zapisy

3-12 września 2021

17-26 września 2021

Rekolekcje z postem św. Hildegardy

Zakończono zapisy

1-10 października 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Lista rezerwowa
Zakończono zapisy

1-10 października 2021

15-17 października 2021

Kurs dla narzeczonych

Metodą dialogową

Zakończono zapisy

5-14 listopada 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Lista rezerwowa

Zakończono zapisy

5-14 listopada 2021

19-28 listopada 2021

Rekolekcje z postem Daniela

Image