Image

Koronka do Św. Rodziny
(do odmawiania na różańcu)

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach: Pokłońmy się Jezusowi
Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny
Maryi i Józefowi Świętemu.  /1x/

Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, *
Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.  /10x/

Modlitwa w intencji rodzin
(ks. Jan Berthier)

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz
wszystkie rodziny naszych czasów wielkości 
i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na
podstawie Twojego przykładu. Przywróć im
domowe ciepło, które chroni przed wieloma
niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek
i wzajemną miłość, które są rzeczywistym pocieszeniem.
Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby,
ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem.
Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział
w Waszej wytrwałości w dobrym, pomimo
trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe
trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień.
Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż
przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci.
Jezu, Maryjo, Józefie,
oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

SZYBKI KONTAKT

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

KAPLICA MSF

Msze Święte codziennie:

700

Msze Święte w niedziele i święta:

700, 1000, 1830

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW