11 | ŹRÓDŁA NIEPOKOJU

Medytacja

Jan Paweł II zajął się analizą źródeł niepokoju współczesnego człowieka. Rozpoczął od stwierdzenia, że rośnie w naszym świecie poczucie zagrożenia:

  • samozagłada ludzkości – przy obecnych arsenałach atomowych jest możliwa samozagłada ludzkości
  • prymat rzeczy nad osobą – przy pomocy środków cywilizacji jedne jednostki mogą być ofiarą przewagi innych
  • nacisk jednych na drugich – człowiek lęka się, że może paść ofiarą nacisku, który pozbawi go wewętrznej wolności, możliwości wypowiadania prawdy, wyznawania wiary i słuchania głosu sumienia
  • zagrożenia godności osoby – nie brak takich co głodują i ten stan nierówności powiększa się. Istnieje w ekonomii jakiś mechanizm wadliwy, który nie pozwala rodzinie ludzkiej oderwać się od sytuacji tak radykalnie niesprawiedliwych
  • niepokój sensu istnienia. Istnieje w człowieku niepokój związany z sensem istnienia człowieka i całej ludzkości i jest to niepokój podstawowy.

Jan Paweł II zwrócił uwagę na niepokoje jakich doświadcza człowiek i ludzkość. Nie możemy wobec nich przejść obojętnie, dlatego trzeba rozpocząć od rozwiązywania tych niepokoi, które mnie i moim najbliższym towarzyszą.

Abym umiał odpowiedzieć sobie jaki jest sens mojego istnienia. Jaki jest sens istnienia mojej rodziny i sąsiadów. Odpowiedzi na te pytania pomogą mi i moim najbliższym w rozwiązywaniu wszystkich niepokoi a przez to życie będzie nabierało coraz lepszego sensu.

  • Medytacja 1 – Czego lękam się w moim życiu?
  • Medytacja 2 – W jaki sposób staram się przezwyciężyć te moje lęki?
  • Medytacja 3 – Umiemy jako rodzina razem przechodzić przez to co niesie codzienne życie?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW