2 | ZMAGANIE SIĘ Z BOGIEM

2 | ZMAGANIE SIĘ Z BOGIEM

Tekst: Rdz 32,23-30

Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! Wtedy [tamten] go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu.

Wprowadzenie 

Autor Księgi Rodzaju napisał, że „Ktoś” zmagał się z Jakubem aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Mu ten staw.

Bóg rozmawiając z człowiekiem czasami doświadcza go cierpieniem. Nie zawsze usłyszymy Boga mówiącego słowami ale usłyszymy Boga poprzez Jego czyny w naszym życiu. Właśnie doświadczenie cierpienia może być takim słowem Boga.

Jan Paweł II powiedział, że cierpi naprawdę nie ten kto cierpi, ale ten kto nie wie dlaczego cierpi.

Rozmawiając z Bogiem postaram się zobaczyć moje „zwichnięte biodro”. W jaki sposób i gdzie dotknął mnie Bóg.

Zranione miejsca przeżywane bez Boga są źródłem mojego lęku, niezadowolenia a czasami nawet i gniewu, bo nie wiem dlaczego doświadczam cierpienia.

A przecież cierpienie i ból są częścią mojego życia. Kiedy przestanę się lękać cierpienia to wtedy pełniej zrozumiem moje życie. Doświadczenie cierpienia czyni mnie bardziej wrażliwym w codziennym życiu. Bardziej zaczynam rozumieć, że nie jestem samowystarczalny. Wtedy bardziej zaczynam rozumieć co to znaczy być dla Boga, dla drugiego człowieka i dla siebie.

  • Medytacja 1 – Moje zwichnięte biodro?
  • Medytacja 2 – Moje reakcje na doświadczenie bólu?
  • Medytacja 3 – Co znaczy dla mnie być?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW