10 | OBRAZ NASZEGO POKOLENIA

Medytacja

Jan Paweł II rozpoczął od refleksji, że i my mamy prawo wierzyć, że i nasze pokolenie zostało objęte słowami Maryi, gdy uwielbiała miłosierdzie Boże. Te słowa dotyczyły nie tylko przeszłości Izraela ale dotyczą także całej przyszłości Ludu Bożego.

Po tym stwierdzeniu Jan Paweł II rozpoczął analizę współczesnego pokolenia. Stwierdził, że pokolenie współczesne uważa się za uprzywilejowane gdyż postęp otwiera wielkie możliwości. Twórczość człowieka, jego inteligencja i praca spowodowały głębokie przemiany na polu nauki, techniki, w życiu społecznym i kulturalnym. Człowiek rozszerzył swoje panowanie nad przyrodą. Postęp wiedzy i techniki dostarcza nowych dóbr materialnych, ale też stwarza możliwości do wspólnego poznawania się. Inforamtyka i nowe środki komunikacji dają możliwości poznania się oraz ułatwiają wymianę myśli i uczestniczenia w wydarzeniach innych osób i narodów. Tak samo rozwój nauk biologicznych, psychologicznych i społecznych pomaga człowiekowi wnikać coraz głębiej w bogactwo własnej istoty.

Jan Paweł II zauważył że, obok całego tego postępu, pojawiają się nowe trudności i nowe zagrożenia. Przypomniał słowa Konstytucji pastoralnej Soboru Watykańskiego II Gaudium ed spes. W tej konstytucji napisano, że zakłócenie równowagi w świecie wiąże się z zachwianiem równowagi w sercu człowieka, albowiem w sercu człowieka wiele elementów zwalcza się nawzajem. Z jednej strony doświadcza wielorakich ograniczeń a z drugiej strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach. W ten sposób człowiek ciągle musi wybierać i z czegoś rezygnować. To czyni, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić, dlatego cierpi rozdarcie w samym sobie. To z kolei rodzi tak wiele rozdźwięków w społeczeństwie. Ciągle pojawiają się pytanie czym jest człowiek, jaki jest sens cierpienia, zła i śmierci, które istnieją nadal choć dokonał się tak wielki postęp.

Jan Paweł II ukazał obraz naszego pokolenia. Z jednej strony człowiek doświadcza wielkiego rozwoju i postępu, albowiem wie i rozumie coraz więcej. Technika pozwala mu czuć się coraz pewniejszym, ale z drugiej strony pojawiają się zagrożenia. Są pytania na które nie potrafi do kończa odpowiedzieć. Zastanawia się nad sobą i zadaje sobie pytanie kim jest. Mimo postępu nie potrafi rozwiązać problemu cierpnienia, śmierci i zła i nie zawsze potrafi wybierać i nie zawsze rozumie dlaczego musi wybierać.

Ja sam doświadczam tego wszystkiego. Są pytanie na które nie znajduję wystarczającej odpowiedzi. Nie zawsze wybieram to dobro, które chę. Kim jestem jako człowiek? To pytanie jest dla mnie ciągle aktualne i dlatego każdego dnia staram się odpowiadać sobie na to pytanie.

  • Medytacja 1 – Kim jestem jako człowiek?
  • Medytacja 2 – Według jakiego kryterium pragnę wybierać w moim codziennym życiu?
  • Medytacja 3 – W jaki sposób moje codzienne życie ukazuje, że wierzę Bogu?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW