1 | OBJAWIENIE MIŁOSIERDZIA

Medytacja

Jan Paweł II rozpoczął encyklikę Dives in Misericordia od stwierdzenia, że Jezus Chrystus ukazał nam Boga jako swojego Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie. Jezus jest sposobem zobaczenia Boga, albowiem, kto zobaczył Jezusa zobaczył i Jego Ojca.

Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis napisał, że prawda o człowieku odsłania się w pełni w Chrystusie. Dlatego w Chrystusie możemy ujrzeć oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy.

Ukazanie człowieka w pełnej godności jego człowieczeństwa może się dokonać tylko przez odniesienie do Boga. I dlatego w tej encyklice Jan Paweł II pragnął zastanowić się nad tajemnicą Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdziu.

W Encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II napisał, że każdy człowiek jest drogą Kościoła. Dlatego Kościół przebywa z człowiekiem tę drogę, którą otworzył Jezus Chrystus objawiając w sobie Ojca i Jego miłość. W Jezusie Chrystusie każda droga do człowieka jest też wyjściem na spotkanie Ojca i Jego miłości. Dalej stwierdził Jan Paweł II, że posłannictwo Kościoła jest antropocentryczne, bo jest skoncentrowane na człowieku. Ale to posłannictwo Kościoła powinno też być teocentryczne, to znaczy powinno być skierowane w Jezusie Chrystusie ku Ojcu.

Encyklika Redemptor hominis otworzyła nasze umysły i serca na Chrystusa. To otwarcie na Chrystusa jako na Odkupiciela świata objawia człowieka samemu człowiekowi. Teraz z Chrystusem trzeba zrobić drugi krok ku Ojcu i Jego miłości.

Jan Paweł II w tym pierwszym punkcie wyszedł od przypomnienia encykliki Redemptor hominis, która pomogła zrozumieć człowiekowi prawdę o samym sobie. Człowiek zrozumiawszy siebie w Jezusie Chrystusie spogląda na Boga. Jan Paweł II pomaga w zobaczeniu Boga, jakiego ukazał Jezus Chrystus, Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdziu.

Rozpocznę to moje wędrowanie z Janem Paweł II. Będę otwierał się na poznanie i zrozumienie Boga, którego ukazał Jezus Chrystus, Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. Albowiem rozpoznając siebie w Jezusie Chrystusie, z Nim będę poznawał Boga, który jest moim Ojcem i to Ojcem bogatym w miłosierdziu.

  • Medytacja 1 – Kim jest dla mnie Bóg w moim codziennym życiu?
  • Medytacja 2 – Co mówię innym o Bogu, któremu wierzę?
  • Medytacja 3 – Jest Bóg moim Ojcem?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW