5 | MOJE NOWE IMIĘ

5 | MOJE NOWE IMIĘ

Tekst: Rdz 32, 23-30

Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! Wtedy [tamten] go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu.

Wprowadzenie 

„Odtąd nie będziesz zwał się Jakub lecz Izrael”. Kiedy Jakub powiedział Bogu kim jest, to znaczy jakie było jego życie, Bóg dał mu nowe imię. Odtąd Jakub będzie miał też nowy sposób realizowania swojego życia. Stanie się ojcem dwunastu pokoleń narodu wybranego przez Boga.

Kiedy Jakub stanął w prawdzie przed Bogiem, Bóg przyjął tę prawdę. Ale nie tylko przyjął ale ukazał Jakubowi cel i drogę jego dalszego życia.

I ja staję w prawdzie o sobie samym przez Bogiem. Już powiedziałem Bogu jakie jest moje imię, to znaczy kim jestem.

Staję przed Bogiem i czekam aby i mnie jak Jakubowi dał nowe imię. Nowe imię pozwoli mi zobaczyć cel mojego życia. W czasie rozmowy z Bogiem ujrzę kim mogę być. I stopniowo będę odkrywał drogę abym w moim codziennym życiu utożsamiał się z imieniem jakie otrzymuję od Boga.

  • Medytacja 1 – Jakie Bóg daje mi imię?
  • Medytacja 2 – Kim mam być w moim życiu?
  • Medytacja 3 – Jaką drogę będę wybierał abym doszedł do tego kim powinienem być?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW