4 | MOJE IMIĘ – KIM JESTEM

4 | MOJE IMIĘ – KIM JESTEM

Tekst: Rdz 32,23-30

Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! (28) Wtedy [tamten] go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. `Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu.

Wprowadzenie 

Na słowa Jakuba: nie puszczę Cię dopóki mi nie pobłogosławisz, Bóg rozpoczął dialog z Jakubem i zapytał się go: jakie masz imię? On odpowiedział Jakub.

W czasach Starego Testamentu imię określało człowieka. Imię mówiło o człowieku. Słowo Jakub w sensie etymologicznym znaczy „być oszustem”. I to imię określało postawę Jakuba. Otóż Ezaw powiedział o swoim bracie Jakubie: „Nie darmo dano mu imię Jakub. Dwukrotnie mnie podszedł: pozbawił mnie mego pierworództwa a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo” (Rdz 27,36). Stąd możemy wysunąć stwierdzenie, że postępowanie codzienne zrasta się z imieniem. W sensie biblijnym imię to istota człowieka. Stąd pytanie o imię może być równoznaczne z pytaniem o codzienne postępowanie, czyli o to jakim jest człowiek w swoim codziennym życiu.

A jakie jest moje imię? Czyli innymi słowami jakie jest moje postępowanie? Jakim jestem człowiekiem w moim codziennym życiu? Jakie są moje myśli? Co sam o sobie myślę? Na ile moje postępowanie zgadza się z moim myśleniem o mnie samym?

Imię to nie jest słowo puste. Imię to jest określnie mojego człowieczeństwa, kim jestem w moich oczach. Ale też kim jestem w oczach innych ludzi. Jakie imię dają mi inni ludzie?

  • Medytacja 1 – Jakie jest moje imię, czyli kim jestem?
  • Medytacja 2 – Czy jest harmonia między tym co mówię o sobie a tym jak postępuję?
  • Medytacja 3 – Jak mnie widzą inni ludzie?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW