9 | MATKA MIŁOSIERDZIA

Medytacja

Jan Paweł II w tym punkcie przypomniał słowa Maryi jakie wypowiedziała ona przy nawiedzeniu Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenia” (Łk 1,50). Słowa te od Wcielenia otwierają nową perspektywę dziejów zbawienia. Przez całą historię ludzkości przychodzą nowe pokolenia, które zostają dotnięte stygmatem krzyża i zmartwychwstania. (2 Kor 1,21n).

Maryja jest tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia. Także w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą swojego serca. Ofiara ta jest ściśle związana z krzyżem Jej Syna dlatego ofiara Maryi stanowi swoisty udział w objawieniu się miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla swojej miłości, czyli dla Przymierza jakie zawarł On z człowiekiem. Maryja szczególnie jako Matka Ukrzyżowanego doświadczyła owego wstrząsającego spotkania transcendentnej Bożej sprawiedliwości z miłością. Dlatego Maryja najpełniej zna tajemnię Bożego miłosierdzia i wie ile ono kosztowało i wie jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy ją Matka Miłosierdzia, bo widzi ona, że to Boże miłosierdzie staje się udziałem każdego człowieka i całej ludzkości.

Maryja „zasługuje” na to miłosierdzie przez całe swoje ziemskie życie. Została Ona powołana aby przybliżać ludziom tę miłość jaką Jej Syn przyszedł objawić ludziom. Ta miłosierna miłość potwierdza się szczególnie w zetnięciu ze złem moralnym i fizycznym. Maryja dociera do wszystkich, którzy tę miłosierną miłość przyjmują. Maryja dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, tymi, którzy pielgrzymują i są narażeni na trudy i niebezpieczeństwa na drodze do niebiańskiej ojczyzny.

Jan Paweł II ukazał tutaj Maryję jako Matkę Miłosierdzia. Ona stając się Matka Syna Bożego w pełni weszła w przeżywanie i rozumienie Bożego miłosierdzia. Maryja cały czas opiekuje się ludźmi, którzy codzienne są w drodze do domu Ojca.

Abym otwierał się na działanie Maryi. Ona pragnie mnie wspierać jako brata swojego Syna. Abym wędrował przy boku Maryi przez moje codzienne życie otulony Miłosierną Bożą Miłością.

  • Medytacja 1 – W jaki sposób wędruję z Maryją przez moje codzienne życie?
  • Medytacja 2 – W jaki sposób otaczam miłosierdziem najbliższe mi osoby?
  • Medytacja 3 – Jestem wyrozumiałym człowiekiem dla innych osób?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW