13 | KOŚCIÓŁ WYZNAJE MIŁOSIERDZIE BOGA I GŁOSI JE

Medytacja

Jan Paweł II stwierdził, że Kościół naszej epoki powinien:

  • głosić miłosierdzie,
  • czynić miłosierdzie,
  • odwoływać się do Bożego miłosierdzia.

W tym punkcie Jan Paweł II zajął się ideą głoszenia miłosierdzia Bożego. Rozpoczął od stwierdzenia, że Kościół winien miłosierdzie Boże wyznawać i głosić w całej prawdzie. Będzie to czynił jeżeli będzie żył w doświadczeniu wiary i w swoim nauczaniu, albowiem widząc Chrystusa przybliżamy się do widzenia Ojca w świętości Jego miłosierdzia. Albwiem przez wyznawanie miłosierdzia Bożego przychodzimy do serca Jezusa. Tam dotykamy najgłębiej objawienia miłosiernej miłości Ojca.

Kościół swoim życiem wyznaje i głosi miłosierdzie. Dokonuje się to przez rozważanie słowa Bożego, uczestniczenie w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania. Eucharystia przybliża nas do tej miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. W sakaramencie pokuty i pojednania doświadczamy miłosierdzia, czyli tej miłości, która potępniejsza jest niż grzech.

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16) a więc nie może się objawić inaczej niż jako miłosierdzie. Tak więc miłosierdzie Boże jest nieskończone i dlatego nieskończona jest gotowość i moc przebaczania. Tylko sam człowiek może ją ograniczyć przez brak dobrej woli i brak nawrócenia.

Tak więc Kościół wyznaje i głosi nawrócenie. To nawrócenie do Boga polega na odnalezieniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa. Dlatego prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej jest stałym nie niewyczerpanym źródłem nawrócenia. W ten sposób życie człowieka jest stale w procesie ciągłego nawracania się. Ma to także wielki aspekt ekumeniczny, albowiem tylko ta miłość, która jest większa od słabości ludzkich podziałów, może ostatecznie sprawić tę jedność, o którą sam Chrystus modlił się do Ojca i o którą nie przestaje prosić za nas.

Jan Paweł II napisał, że Kościół wyznaje miłosierdzie Boga i głosi je. Życie i działalność Jezusa prowadzą nas do poznania miłosierdzia Bożego. My możemy poznawać to Boże miłosierdzie poprzez rozważanie słowa Bożego i uczestniczenie w Eucharystii. Możemy go także doświadczać w sakramencie pokuty i pojednania, albowiem Bóg do końca umiłował człowieka i dlatego nieskończona jest Jego gotowość i moc przebaczania. 

Abym umiał zawsze otwierać się na działanie Boga, który kocha mnie miłością miłosierną. On wspiera mnie w moim codziennym wędrowaniu albowiem codziennie jestem na drodze nawracania się do Niego.

  • Medytacja 1 – Jaki obraz Boga noszę w swoim sercu?
  • Medytacja 2 – W jaki sposób odczuwam i rozumiem, że Bóg kocha mnie miłością miłosierną?
  • Medytacja 3 – W jaki sposób inni ludzie doświadczają mojej miłości, która jest miłosierna?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW