3 | KIEDY CHRYSTUS ROZPOCZĄŁ CZYNIĆ I NAUCZAĆ

Medytacja

Jan Paweł II rozpoczął analizę tego punktu od przypomnienia orędzia mesjańskiego, które Jezus wypowiedział w Nazaret. Jezus powiedział o sobie, że Duch Pański spoczywa na Nim i że został posłany aby ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom wolność i aby obwoływał rok łaski od Pana. W ten sposób Jezus uobecnia Boga pośród ludzi i w Nim człowiek może „zobaczyć” Ojca.

Jan Paweł II stwierdził, że Jezus całym swoim postępowaniem objawił, że w świecie, w którym żyjemy jest obecna miłość. Miłość, która zwraca się do człowieka. Daje ona o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem i całą ludzką kondycją, która ujawnia ograniczoność i słabość człowieka.

To Chrystus objawia Boga, który jest Ojcem i który jest miłością. Jest to uobecnienie Ojca i Jego miłości i miłosierdzia.

Jezus uczynił miłosierdzie jednym z głównych tematów swojego nauczania. Jan Paweł II przypomniał przypowieści o miłosiernym Ojcu (Łk 15,11-32), o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37), o dobrym pasterzu (Mt 18,12-14: Łk 15,3-7) a także przypowieść o zagubionej drachmie (Łk 15,8-10). Przypowieści te mówią o Bożym miłosierdziu.

Jan Paweł II w tej części refleksji zastanowił się nad relacją słowa miłosierdzie do słowa miłość. Tę myśl rozwinie w dalszej części tej encykliki. Tutaj Jan Paweł II stwierdził, że Chrystus objawiając miłość – miłosierdzie Boga, równocześnie stawiał ludziom wymagania, aby w swoim życiu kierowali się miłością i miłosierdziem. Możemy o tym przeczytać u Mt 22,38 o największym przykazaniu oraz u Mt 5,7 w kazaniu na górze.

Na zakończenie Jan Paweł II napisał, że Chrystus stając się wcieleniem tej Bożej miłości uobecnia i najpełniej objawia Ojca, który jest Bogiem „bogatym w miłosierdzie”. Chrystus mówił o tym nie tylko słowami ale i swoim postępowaniem. Ludzie spotykając się z Jezusem doświadczali Bożego miłosierdzia.

Jan Paweł II przypomniał orędzie mesjańskie Jezusa. Jezus ukazał siebie jako tego, który przyszedł od Boga. W Jezusie Chrystusie możemy zobaczyć i spotkać się z Bogiem, który jest miłością i miłosierdziem. Takiego Boga Jezus ukazał w przypowieściach. Z takim Bogiem mogę spotkać się w Jezusie Chrystusie. Obdarowany Bożą miłością i Bożym miłosierdziem mogę tym samym obdarowywać każdego spotkanego człowieka bo Jezus zachęca mnie abym kierował się w moim życiu miłością i miłosierdziem.

Aby miłość i miłosierdzie były podstawą mojego codziennego życia. Aby każdy człowiek, którego spotkam w moim życiu mógł doświaczyć miłości i miłosierdzia. W ten sposób słowa Jezus będą stawały się rzeczywistością, a ja będąc miłosiernym dostąpię Bożego miłosierdzia.

  • Medytacja 1 – Podchodzę do każdego człowieka z miłością?
  • Medytacja 2 – Jak rozumiem Boże miłosierdzie wobec mnie?
  • Medytacja 3 – Jeżeli Bóg jest wobec mnie miłosierny to i ja jestem miłosiernym wobec każdego człowieka?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW