12 | CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ WYSTARCZA?

Medytacja

Jan Paweł II rozpoczął od stwierdzenia, że we współczesnym świecie na wielką skalę zostało rozbudzone poczucie sprawiedliwości. Kościół dzieli z wszystkimi ludźmi gorące pragnienie życia pod każdym względem sprawiedliwego. Katolicka nauka społeczna uczy o takiej sprawiedliwości. Za tym nauczeniam idzie kształtowanie ludzkich sumień w tym duchu.

W dalszej części Jan Paweł II analizując ideę sprawiedliwości, doszedł do wniosku, że czasami ta idea zostaje w praktyce wypaczona, albowiem pojawiają się programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości, które pragną służyć ludziom i społeczeństwom, ale w praktyce zostają one wypaczone. Jan Paweł II stwierdził, że dalekie od sprawiedliwości jest właśnie takie działanie ludzie. Jako przykład zacytował (Mt 5,38) „oko za oko i ząb za ząb”. Jan Paweł II stwierdził, że była to ówczesna forma wypaczania sprawiedliwości. Tak było w historii ludzkości. Właśnie w imię rzekomej sprawiedliwości niszczono osoby, zabijano, pozbawiano wolności i wyzuwano z praw ludzkich. Właśnie sama sprawiedliwość nie wystarcza. Potrzebna jest głębsza moc jaką jest miłość.

Na zakończenie Jan Paweł II napisał, że Kościół podziela niepokój współczesnych ludzi. I tak niepokoi:

 • upadek wielu podstawowych wartości,
 • brak poszanowanie życia ludzkiego i to od poczęcia,
 • brak poszanowania dla małżeństwa w jego jedności i nierozerwalności,
 • kryzys prawdy w stosunkach międzyludzkich,
 • brak odpowiedziaolności za słowo,
 • utylitarny stosunek do człowieka,
 • zatrata poczucia prawdziwego dobra wspólnego,
 • desakralizacja, która przeradza się w dehumanizację.

Tak więc człowiek i społeczeństwo dla którego nic nie jest już „święte” ulega moralnej dekadencji. Jan Paweł II doszedł do wniosku, że sama sprawiedliwość oko za oko w życiu nie wystarcza. Sam Jezus dodał do sprawiedliwości miłosierdzie. Abym umiał w każdym momencie mojego życia otoczyć sprawiedliwość miłosierną miłością. Abym tak podchodził do każdej osoby i do każdego wydarzenia. W ten sposób prawda będzie najważniejsza.

 • Medytacja 1 – Jestem tylko sprawiedliwy czy też miłosierny w stosunku do innych osób?
 • Medytacja 2 – Potrafię zrozumieć drugiego człowieka w jego decyzjach i wyborach?
 • Medytacja 3 – Jaki obraz Boga noszę w moim sercu?

SZYBKI KONTAKT

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

TELEFONY

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW