DOM REKOLEKCYJNY W BĄBLINIE

Jesteśmy wspólnotą Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), której wzorem życia i relacji jest Święta Rodzina z Nazaretu. Nasz Założyciel ks. Jean Berthier zaprosił nas, abyśmy wychodzili do ludzi z ewangelizacją, ze szczególną posługą rodzinie, powołaniom oraz misjom. Ks. Jan Berthier pragnął abyśmy byli misjonarzami i pomagali tym, którzy są oddaleni od Pana. Stylem naszego życia zakonnego jest tworzenie wspólnot na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, gdzie drugi jest Chrystusem, a we wzajemnych relacjach panuje duch rodzinności, szacunku, pokory, gościnności, pracowitości, ubóstwa i czystości. Tą tajemnicą Bożej miłości chcemy dzielić się z innymi.

Naszą misją realizujemy poprzez:

  • promowanie charyzmatu życia MSF
  • poprzez życie wartościami takimi jak: otwartość, gościnność, rodzinność, wspólnotowość
  • przeprowadzanie spotkań, rekolekcji, warsztatów i kursów z duchowości świętorodzinnej
  • stałe ­budowanie środowiska osób skupionych wokół duchowości świętorodzinnej
  • nieustanne wspieranie tego Dzieła poprzez osłonę modlitewną i omadlanie intencji

Dom Rekolekcyjny w Bąblinie pomaga naszym rekolektantom w nawiązaniu i umocnieniu żywej relacji z Bogiem jako Ojcem. Doświadczenie Bożej miłości, spaja nas w wymiarze duchowym, psychicznym i fizycznym a czując się kochani i chciani przez Boga potrafimy kształtować dojrzałe relacje z innymi na wzór Rodziny z Nazaretu.

 

Charyzmat ten, Bąblin odkrył w latach 90-tych, kiedy to jako pierwszy ośrodek w Polsce połączył to co duchowe z tym co cielesne. Tak powstały pierwsze rekolekcje z kulturą postu chrześcijańskiego. Modlitwa + Post + Jałmużna to droga do przemiany całego człowieka, której owocem jest nowe życie.

SZYBKI KONTAKT

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

KAPLICA MSF

Msze Święte codziennie:

700

Msze Święte w niedziele i święta:

700, 1000, 1830

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW