CHARYZMAT MSF

W naszych bąblińskich rekolekcjach wpatrujemy się we wzór życia, jaki nam zostawiła Święta Rodzina. W Niej objawił się Jezus - Misjonarz Ojca, który pokazał prawdę jaki jest Bóg. Odzwierciedla ona troskę o rozwój duchowy człowieka - własny i swojej rodziny. Wraz ze Świętą Rodziną stajemy się prawdziwymi czcicielami Boga, poprzez adorację eucharystyczną i rozważanie Słowa Bożego. Owocem tej postawy są wzajemny szacunek, miłość bliźniego, pracowitość, odpowiedzialność.

Jaką duchowość spotkasz w Bąblinie?

Jej kształt wynika z charyzmatu ducha Rodziny z Nazaretu oraz aktualnego nauczania papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Charyzmat ten zawiera się w dwóch ikonach napisanych na prośbę naszego generała Egona Ferbera w 1987 r.

Image

1. Spotkanie Boga Ojca z człowiekiem w osobie Jezusa

Bóg już nie jest gdzieś daleko, schowany za zasłoną w miejscu świętym gdzie raz do roku wchodził najwyższy arcykapłan…ale staje się dzieckiem w rodzinie Maryi i Józefa. Wyciąga dłonie do pogardzanych pasterzy, do mędrców pogańskich, a dziś wyciąga je do… ciebie i do mnie. Ukazuje nam oblicze Ojca niebieskiego, który prosi tylko o jedno: „pozwól mi cię ukochać”. Chcę otoczyć Cię Moją łaskawością, bo jesteś tak perłą w Bożych oczach. W Jezusie więc, Ojciec niebieski ukazuje kim jest człowiek i jaka jest jego prawdziwa godność oraz powołanie. Usuwa wszelki lęk i fałszywe przekonania o Bogu i sobie samym.

Image

2. Przyjmując Bożą miłość przez wiarę, uczymy się w szkole Maryi i Józefa, co to znaczy być czcicielem Ojca w Duchu i prawdzie

Czy możemy kochać kogoś kogo nie znamy ? Czy możemy mieć relację z Bogiem Ojcem jeśli nie znamy Jego Słowa ? Dlatego w Bąblinie odkrywamy pasję do Słowa Bożego, chcemy byś poczuł głód Słowa, abyś nie mógł przeżyć ani jednego dnia bez Słowa. Wchodząc w poznanie Biblii, uczymy się słuchać Pana w adoracji, zostawić suche ryty a napełniać serce olejkiem Ducha św. On przemienia naszą mentalność i styl życia.

Jezus w Świętej Rodzinie nas potwierdza jako mężczyzn i kobiety oraz wyposaża do bycia wstawiennikiem, kapłanem ogniska domowego jako ojciec i matka. Od Maryi i Józefa uczymy się codziennego stawania w wierze aby dane nam przez Boga obietnice wypełniły się.

SZYBKI KONTAKT

Poniedziałek – Piątek

800 – 1500

KAPLICA MSF

Msze Święte codziennie:

700

Msze Święte w niedziele i święta:

700, 1000, 1830

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A.

PL 16 1240 3725 1111 0010 9512 5632

IBAN: PL | Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW